Điều khoản sử dụng

I - ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG VÀ MỤC ĐÍCH CỦA THỎA THUẬN

Thỏa thuận này đưa ra những nguyên tắc chung trong hoạt động của người dùng trên mạng xã hội www.powerpartsllc.com nhằm định hướng các hoạt động của người dùng được phù hợp với các quy định của pháp luật và các quy chuẩn đạo đức xã hội. Bằng cách chỉ rõ quyền và nghĩa vụ của người dùng khi tham gia mạng xã hội www.powerpartsllc.com  cũng như quyền và nghĩa vụ của nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội www.powerpartsllc.com  – Công ty Cổ phần Bạch Minh (Sau đây gọi tắt là “www.powerpartsllc.com”), www.powerpartsllc.com  nỗ lực để cung cấp đến người dùng một môi trường tương tác thú vị nhưng không kém phần lành mạnh.

Các quy định này được đăng tải công khai trên www.powerpartsllc.com và sẽ tạo thành đầy đủ thỏa thuận giữa người dùng với Nhac.vn liên quan tới mọi hoạt động trên trang web www.powerpartsllc.com. Do đó, người dùng phải chắc chắn rằng mình đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện mà chúng tôi đưa ra dưới đây trước khi tham gia hoạt động trên mạng xã hội www.powerpartsllc.com . Trong trường hợp có bất cứ sai phạm hoặc tranh chấp nào phát sinh từ việc người dùng không thực hiện đúng và đủ các thỏa thuận dưới đây, người dùng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước chúng tôi, bên thứ ba có quyền lợi liên quan hoặc trước pháp luật trong những trường hợp mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

II. CÁC ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN
1. Các điều cấm trên mạng xã hội www.powerpartsllc.com 
1.1. www.powerpartsllc.com nghiêm cấm đăng tải các bài hát, các bình luận thuộc một trong các trường hợp sau đây trên trang web: 
a.Các bài hát có chứa nội dung chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chia rẽ chính trị, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
b.Các bài hát có chứa nội dung tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định; 
c.Các bài hát hoặc các bình luận có nội dung mạo nhận, xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ, nói xấu, xúc phạm uy tín hoặc xâm  hại quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân khác dưới bất cứ phương diện nào, bao gồm nhưng không hạn chế bởi các lợi ích về kinh tế, quyền về sử dụng hình ảnh, quyền sở hữu đối với bài hát, quyền đứng tên là người biểu diễn các bài hát, quyền đứng tên là tác giả sáng tác bài hát, quyền của nhà sản xuất các bản ghi âm, bản ghi hình các bài hát, các tổn hại về danh dự, nhân phẩm và các tổn hại tinh thần khác.
d.Các bài hát hoặc bình luận chứa nội dung kích động bạo lực, phân biệt đối xử, kích động thù địch, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc;
e.Các bài hát hoặc bình luận chứa nội dung vi phạm điều cấm khác của pháp luật.

1.2. www.powerpartsllc.com  nghiêm cấm thực hiện các hành vi sau đây trên trang web 
a.Mạo nhận người khác khi sử dụng mạng xã hội www.powerpartsllc.com, thu thập thông tin hoặc tự ý truy cập vào tài khoản của người dùng khác trên www.powerpartsllc.com mà chưa được sự đồng ý của người đó (trừ trường hợp cơ quan nhà nước thu thập hoặc truy cập vào tài khoản người dùng để điều tra, xử lý các hành vi vi phạm);
b.Đăng tải lên www.powerpartsllc.com các bài hát có chứa tệp tin virus hoặc các đoạn mã độc hại khác hoặc đăng tải các tệp tin virus hoặc các đoạn mã độc hại khác một cách độc lập dù chúng gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của www.powerpartsllc.com hoặc xâm nhập vào thiết bị truy cập của người dùng khác hay không;
c.Gắn, chèn hay cài đặt bất cứ siêu liên kết, tệp tin, từ khóa bị giấu hay từ khóa không thích hợp (nói cách khác là có tính chất lừa dối) nào cho các nội dung mà mình đăng trên Website;
d.Làm bất cứ điều gì có thể dẫn đến vô hiệu hóa các chương trình bảo mật, bảo vệ của www.powerpartsllc.com hoặc có những xâm phạm khác vào các tính năng bảo mật hoặc các chức năng ngăn chặn, cấm sử dụng, sao chép các nội dung và không tôn trọng các qui định về giới hạn sử dụng của www.powerpartsllc.com;
e.Quảng bá bất kỳ sản phẩm  nào dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới người dùng việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư hàng loạt, thư dây chuyền, chào mời cơ hội đầu tư trên mạng xã hội www.powerpartsllc.com mà không có sự đồng ý bằng văn bản của mạng xã hội www.powerpartsllc.com;
f.Quấy rối các thành viên khác trên www.powerpartsllc.com bằng bất cứ hình thức nào;
g.Sử dụng các bài hát vi phạm quyền của chủ sở hữu. 

2. Quyền và nghĩa vụ của người tham gia mạng xã hội www.powerpartsllc.com
2.1. Quyền của người sử dụng
a.Người dùng được thiết lập trang cá nhân để sử dụng dịch vụ mạng xã hội trên website www.powerpartsllc.com;
b.Người dùng được tự quản lý các thông tin cá nhân của mình, quyết định việc có chia sẻ chúng cho người khác hay không thông qua các tiện ích thiết lập trang cá nhân của www.powerpartsllc.com;
c.Người dùng được sửa đổi, cập nhật thông tin cá nhân của mình trên www.powerpartsllc.com  trong suốt quá trình sử dụng;
d.Người dùng được hưởng các chính sách đối với người dùng hoặc tham gia tất cả các chương trình khuyến mại do www.powerpartsllc.com tổ chức theo thể lệ và điều kiện mà www.powerpartsllc.com niêm yết trong mỗi chương trình.
e.Thông báo và yêu cầu ban quản trị trang xử lý các hành vi vi phạm trên www.powerpartsllc.com khi có chứng cứ hợp lệ.

2.2. Nghĩa vụ của người sử dụng
Ngoài nghĩa vụ không được đăng tải các bài hát, bình luận chứa nội dung cấm tại Điều 1 của mục này, khi tham gia mạng xã hội www.powerpartsllc.com, người dùng cần lưu ý thực hiện các nghĩa vụ sau đây:
a.Cung cấp đầy đủ và không gian dối các thông tin cá nhân của mình trong quá trình đăng ký thành viên và chịu trách nhiệm với các thông tin đó. Bao gồm: 
-Họ tên thật
-Tuổi
-Địa chỉ
-Số chứng minh thư nhân dân
-Số điện thoại và/hoặc địa chỉ thư điện tử.
b.Tự bảo mật tài khoản đã được tạo của mình thông qua chức năng quản lý quyền riêng tư và các thiết lập ứng dụng mà www.powerpartsllc.com đưa ra, không chia sẻ mật khẩu cho bất cứ ai truy cập vào tài khoản của mình hoặc làm bất cứ điều gì có thể gây nguy hiểm cho việc bảo mật tài khoản của mình;
c.Người dùng tự chịu trách nhiệm về nội dung thông tin, bài hát cũng như các bình luận do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên www.powerpartsllc.com, bao gồm nhưng không giới hạn về việc các nội dung thông tin, bài hát hoặc bình luận đó của người dùng không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ cá nhân, tổ chức nào;
d.Tuân thủ thỏa thuận cung cấp và sử dụng của www.powerpartsllc.com và các quy định chung của pháp luật , không tạo điều kiện, tiếp tay hoặc khuyến khích bất cứ hành vi nào vi phạm chính sách sử dụng này của www.powerpartsllc.com.

3. Quyền và nghĩa vụ của www.powerpartsllc.com 
3.1. Quyền của www.powerpartsllc.com 
3.1.1. Áp dụng các biện pháp ngăn chặn các hành vi vi phạm trên www.powerpartsllc.com, cụ thể là:
a.Kiểm duyệt trước các bài hát mà người dùng  đưa lên, các bình luận của người dùng và loại bỏ các bài hát, bình luận chứa nội dung xấu hoặc không phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của www.powerpartsllc.com hoặc không phù hợp với các chuyên mục nội dung mà www.powerpartsllc.com đưa ra (ví dụ các nội dung không phải các sản phẩm âm nhạc);
b.Thông báo khi người dùng đăng bình luận hoặc chia sẻ thông tin xuất hiện các từ ngữ mang nội dung xấu, vi phạm pháp luật hoặc vi phạm các quy định sử dụng của www.powerpartsllc.com 
c.Khóa vĩnh viễn tài khoản của người dùng nếu hệ thống đã thông báo vi phạm cho người dùng đến 03 lần nhưng người dùng vẫn tái phạm.
3.1.2. Thu thập thông tin của người dùng nhằm mục đích của Điều 8 và Điều 9 của Mục này.
3.1.3. Sửa chữa, nâng cấp hệ thống mà không phải thông báo trước cũng như chịu trách nhiệm về bất cứ vấn đề nào phát sinh trong quá trình sửa chữa.

3.2. Nghĩa vụ của www.powerpartsllc.com 
a.Thực hiện mọi biện pháp kỹ thuật và nghĩa vụ cần thiết để đảm bảo các thông tin cá nhân của người dùng được bảo mật. www.powerpartsllc.com cam kết rằng www.powerpartsllc.com và các nhân viên của mình không tiết lộ bất cứ một thông tin cá nhân nào của người dùng cho bên thứ 3, trừ trường hợp được nêu tại Điều 8, Điều 9 của Mục này
b.Người dùng có quyền tự quyết định về việc chia sẻ thông tin cá nhân của mình cho tổ chức, cá nhân khác trên www.powerpartsllc.com. Tuy nhiên, để bảo vệ tốt nhất thông tin cá nhân của người dùng, www.powerpartsllc.com luôn cảnh cho người dùng biết các nguycơ về việc thông tin có thể bị tiếp cận bởi các đối tượng xấu nằm ngoài sự kiểm soát của www.powerpartsllc.com và người dùng chắc chắn rằng mình chấp nhận các rủi ro này khi chia sẻ thông tin.
c.Trong những trường hợp cần thiết phải cung cấp thông tin của người dùng cho cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác theo quy định của pháp luật, www.powerpartsllc.com sẽ thông báo cho người dùng ngay khi nhận được yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó;
d.www.powerpartsllc.com đảm bảo luôn sẵn sàng tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, thông báo vi phạm của người dùng trong thời gian ngắn nhất theo cơ chế được cụ thể hóa tại Điều 4 của Mục này.

4. Thông báo các vi phạm trên www.powerpartsllc.com 
-Người dùng hay bất cứ người dùng cũng như tổ chức, cá nhân nào đều có thể gửi khiếu nại hoặc thông báo với www.powerpartsllc.com  về các hành vi của người dùng khác hoặc các nội dung do người dùng khác đưa lên nếu có chứng cứ cho rằng hành vi hoặc nội dung này vi phạm pháp luật, vi phạm điều kiện sử dụng của www.powerpartsllc.com hoặc xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của chính người dùng hoặc của tổ chức, cá nhân khác thông qua email info@vega.com.vn hoặc số điện thoại 04 37554190.
-Người thực hiện việc thông báo phải đưa ra được các căn cứ chứng minh hành vi vi phạm và phải chịu trách nhiệm về thông báo này. 
-www.powerpartsllc.com có cơ chế thông báo vi phạm đầy đủ và được đăng tải công khai trên www.powerpartsllc.com. 

5. Cơ chế xử lý đối với các trường hợp vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội 
Đối với mỗi 01 hành vi vi phạm, tùy thuộc vào mức độ vi phạm, người dùng có thể sẽ bị áp dụng các mức chế tài sau đây:
a.Không cho hiển thị hoặc xóa các bài hát, bình luận vi phạm khỏi hệ thống nếu các bài hát, bình luận người dùng đưa lên vi phạm các điều kiện về thuần phong mỹ tục;
b.Khóa vĩnh viễn tài khoản của người dùng nếu thuộc một trong các trường hợp sau
-Nội dung người dùng đưa lên hoặc hành vi của người dùng là vi phạm pháp luật;
-www.powerpartsllc.com đã thông báo vi phạm 03 lần nhưng người dùng vẫn tái phạm.
Đồng thời với việc xử lý vi phạm bằng các chế tài nêu trên, trong những trường hợp cần thiết, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc người bị thiệt hại, www.powerpartsllc.com sẽ cung cấp thông tin liên quan để giải quyết vấn đề theo quy định của pháp luật.
•Lưu ý:
-Trong tất cả mọi trường hợp, việc xử lý vi phạm đối với người dùng đều được thông báo tới số điện thoại hoặc địa chỉ email mà người dùng đăng ký trên hệ thống về lý do xử lý, chứng cứ và chế tài mà người dùng đang bị áp dụng.

6. Cảnh báo về các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội www.powerpartsllc.com 
Người dùng hiểu rằng truyền đưa và tạo thông tin thông qua www.powerpartsllc.com sẽ phải chịu rủi ro là người khác có thể sao chép hoặc sử dụng lại theo cách khác, tức là, cho phép những người dùng khác có thể nghe, xem, tải về đối với các bài hát mà người dùng đăng lên hoặc ghi lại các thông tin cá nhân mà người dùng để ở chế độ công khai trong mục thông tin cá nhân của mình. Những thông tin không phù hợp với quy định về văn hóa, sở hữu trí tuệ do người dùng tạo, truyền, đưa trên www.powerpartsllc.com có thể khiến người dùng phải chịu trách nhiệm trước cơ quan Nhà nước và/hoặc các bên thứ ba. Thậm chí việc lưu trữ các thông tin này tùy từng trường hợp cũng có thể làm phát sinh các trách nhiệm pháp lý.
Các nội dung thông tin do người dùng cung cấp, truyền, đưa trên trang hoàn toàn có thể bị người khác thông báo/cảnh báo tới ban quản trị của www.powerpartsllc.com là vi phạm pháp luật, vi phạm quy tắc hoạt động của www.powerpartsllc.com hoặc xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của họ hoặc của bất cứ tổ chức, cá nhân nào.
Vì vậy, chúng tôi khuyến cáo thành viên cần cân nhắc trước khi cung cấp thông tin về cá nhân lên mạng xã hội www.powerpartsllc.com

7. Cơ chế giải quyết tranh chấp, khiếu nại
7.1. Khi người sử dụng đăng ký tạo tài khoản và được www.powerpartsllc.com cung cấp tài khoản để sử dụng một phần hoặc toàn bộ các dịch vụ của kites.vn thì bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng của bạn sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ thỏa thuận sử dụng tài khoản www.kites.vn này phải được thực hiện trong vòng 03 (ba) tháng kể từ ngày xảy ra vi phạm. Quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo và bồi thường được đăng tải trên www.powerpartsllc.com chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của bạn trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.
7.2. Đối với tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với www.powerpartsllc.com sẽ căn cứ log hệ thống để giải quyết. Theo đó, www.powerpartsllc.com sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho người sử dụng đăng ký đầy đủ thông tin theo quy định. Quyết định của www.powerpartsllc.com là quyết định cuối cùng.
Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của thoả thuận này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của thỏa thuận sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.
- Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các thành viên vàwww.powerpartsllc.com
www.powerpartsllc.com đóng vai trò là đơn vị trung gian tiếp nhận và thông báo lại các thông tin cho các bên liên quan về những nội dung được phản ánh. www.powerpartsllc.com đồng thời sẽ hỗ trợ các bên trong việc giải thích các nguyên tắc áp dụng quy định thỏa thuận và pháp luật chung làm cơ sở giải quyết khiếu nại giữa các bên. Việc xử lý các khiếu nại giữa những người sử dụng sẽ do các bên tự thỏa thuận, trong trường hợp không thỏa thuận được, các bên có quyền đưa vụ việc ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết.
Mọi khiếu nại, khiếu kiện nếu có thì sẽ được chúng tôi giải quyết nhanh chóng. Khi có khiếu nại, vui lòng thông báo cho chúng tôi qua email, điện thoại, hoặc đến trực tiếp địa chỉ mà chúng tôi niêm yết trên trang chủ mạng xã hội www.powerpartsllc.com. Chúng tôi sẽ xem xét và phản hồi sớm nhất nhưng không quá 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận thông tin khiếu nại. Chúng tôi có bộ phận giải quyết khiếu nại tiếp nhận và sẽ phản hồi cho các bạn qua email mà bạn đã đăng ký.
Nếu bạn khiếu nại, khiếu kiện chúng tôi đến các cơ quan chức năng thì chúng tôi sẽ phải tuân thủ theo các trình tự thủ tục mà pháp luật quy định. Việc khiếu nại đến cơ quan chức năng sẽ phức tạp, chúng tôi khuyến khích các hình thức giải quyết thông qua biện pháp thương lượng
- Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh cháp giữa các thành viên với tổ chức, cá nhân khác
Chúng tôi không thể, không chịu trách nhiệm về tính chính xác các thông tin mà các thành viên truyền đưa trên mạng xã hội. Do đó khi phát sinh khiếu nại, trước tiên chúng tôi có thể ẩn nội dung khiếu nại, đồng thời hãy gửi cho chúng tôi biết nội dung khiếu nại chi tiết và chứng cứ đính kèm qua email hoặc trực tiếp. Chúng tôi sẽ kiểm tra, yêu cầu các bên chứng minh. Nếu bên nào không chứng minh được thì chúng tôi sẽ gỡ bỏ nội dung của người vi phạm.
Việc khiếu nại, khiếu kiện giữa các cá nhân, tổ chức thông qua các cơ quan pháp luật thì chúng tôi chỉ đóng vai trò là người có quyền và nghĩa vụ liên quan và chúng tôi sẽ tham dự theo các quy định của pháp luật.
Tranh chấp giữa người sử dụng và www.powerpartsllc.com  sẽ được giải quyết trên tinh thần hợp tác, trao đổi giữa các bên. Trường hợp không đạt được thỏa thuận, một trong hai bên có thể đưa vụ việc ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết.

8. Thu thập và xử lý các dữ liệu cá nhân của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội www.powerpartsllc.com 
www.powerpartsllc.com chỉ thu thập các thông tin cá nhân của người dùng theo đúng quy định của pháp luật. Các thông tin mà www.powerpartsllc.com thu thập bao gồm: Họ tên thật, tuổi, địa chỉ, số chứng minh thư nhân dân, số điện thoại và/hoặc địa chỉ hòm thư điện tử của người dùng.
Ngoài ra, www.powerpartsllc.com cũng thu thập thông tin về quá trình sử dụng của người dùng như: lịch sử truy cập nhằm phục vụ cho việc truy ngược hành vi của người sử dụng trong những trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật.
www.powerpartsllc.com đảm bảo các thông tin được thu thập của người dùng được sử dụng theo đúng các điều khoản của thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật
 www.powerpartsllc.com sẽ yêu cầu người dùng cung cấp các thông tin cá nhân khi tạo tài khoản và các thông tin này sẽ không bị tiết lộ trừ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Các thông tin của người dùng chỉ được dùng để:
a.Giới thiệu về dịch vụ, tính năng mới của website www.powerpartsllc.com, chăm sóc khách hàng;
b.Quản lý việc đăng tải, bình luận của người dùng trên www.powerpartsllc.com;
c.Giải quyết các thắc mắc hay khiếu nại phát sinh khi người dùng sử dụng dịch vụ www.powerpartsllc.com;
d. Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật tại website www.powerpartsllc.com.
Thời gian lưu trữ thông tin người dùng: 02 năm
Phạm vi sử dụng: chỉ sử dụng các thông tin được người dùng đăng ký và/hoặc cập nhật trên website www.powerpartsllc.com, không sử dụng các thông tin do người dùng đưa trên các phương tiện, công cụ khác.
Những đối tượng có thể tiếp nhận thông tin đã thu thập bao gồm:
e.Đơn vị chủ quản website www.powerpartsllc.com.
f.Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu cụ thể
Cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng

9. Chính sách bảo vệ các thông tin cá nhân của người dùng mạng xã hội www.powerpartsllc.com 
a.Thông tin cá nhân của người dùng trên www.powerpartsllc.com sẽ được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu và được sao chép lại định kỳ, hệ thống sẽ tiến hành mã hóa đối với các thông tin nhạy cảm để đảm bảo các thông tin này được bảo mật. www.powerpartsllc.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của www.powerpartsllc.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác;
b.Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của người dùng khi không có sự đồng ý từ người dùng;
c.Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân người dùng, www.powerpartsllc.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người dùng được biết;
d.www.powerpartsllc.com không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của người dùng, như các trường hợp người dùng tự ý chia sẻ thông tin với người khác.

10. Các điều khoản khác
10.1. Mối liên hệ với các trang khác
Website này có thể chứa những liên kết hoặc thông tin của một số trang web bên thứ ba. Những liên hệ này chỉ được cung cấp như một tiện lợi cho người sử dụng không bao gồm xác nhận cũng như không có bất cứ sự đại diện nào liên quan đến độ tin cậy, sự chính xác của bất cứ nội dung nào trên các trang web của bên thứ ba. người dùng đồng ý và hiểu rằng khi quyết định truy cập những trang web của bên thứ ba có thể sẽ phải chịu bất cứ thiệt hại, tổn thất nào bị gây ra liên quan tới việc sử dụng hay sự tin tưởng vào bất cứ nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ nào sẵn có hoặc thông qua trang web đó.

10.2. Khước từ đảm bảo
a.Người dùng đảm bảo rằng mình hiểu rõ và đồng ý rằng:
•Do nội dung của trang web được cập nhật từ nhiều nguồn khác nhau do người sử dụng đăng tải, nên người dùng sẽ phải hoàn toàn tự chịu rủi ro khi truy cập trang web. Trong phạm vi cho phép của pháp luật, bộ phận quản lý và toàn bộ công nhân viên, các công ty liên quan, các tổ chức liên kết với www.powerpartsllc.com từ chối một cách rõ ràng mọi sự bảo đảm với trang web. www.powerpartsllc.com không cam kết, bảo đảm cho tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của nội dung trang web và không có trách nhiệm với bất kỳ: (i) lỗi hoặc sự thiếu chính xác của các thông tin trên trang web; (ii) sự tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại về tài sản gây ra từ việc sử dụng trang web; (iii) bất cứ sự truy cập bất hợp pháp tới/hoặc sử dụng hệ thống, thông tin cá nhân, các thông tin về tài chính lưu trữ trong đó; (iv) bất kỳ lỗi, virus, các chương trình gián điệp, hoặc những vấn đề tương tự như vậy được truyền tới/hoặc từ trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba; (v) bất kỳ tổn thất, thiệt hại có nguyên nhân từ việc sử dụng nội dung trên/hoặc qua trang web.
10.3. Loại trừ trách nhiệm
a.www.powerpartsllc.com sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào dưới đây (bao gồm nhưng không giới hạn) về: thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, mang tính trả thù, hoặc có hậu quả từ bất kỳ lý do nào được liệt kê dưới đây:
•Nội dung (bao gồm bất kỳ lỗi hoặc bất cứ sự thiếu chính xác nào trong nội dung đó);
•Những tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại bất khả kháng về tài sản có nguyên nhân từ việc sử dụng trang web;
•Việc sử dụng bất hợp pháp các máy chủ và/hoặc sử dụng trái phép bất kỳ thông tin cá nhân, các thông tin tài chính chứa trong đó;
•Bất kỳ sự gián đoạn hoặc lỗi truyền tín hiệu tới/hoặc từ trang web của chúng tôi;
•Bất kỳ lỗi, virus, phần mềm gián điệp, hoặc những phần mềm tương tự như vậy có thể bị chuyển tới/hoặc từ trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba;
•Lỗi hoặc sai sót trong nội dung tin tức hoặc những thiệt hại mắc phải do việc bạn sử dụng nội dung trên hoặc thông qua trang web. Giới hạn trách nhiệm đã nói tới trên đây sẽ áp dụng trong phạm vi điều chỉnh của luật pháp đối với từng trường hợp cụ thể.

Thêm vào

Tạo playlist mới

back