Paul McCartney

Hello Goodbye. - Paul McCartney

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

You say yes, I say no, you say stop, and I say go, go, go
Oh no - You say goodbye, and I say hello
Hello, hello - I don't know why you say goodbye I say hello
Hello, hello - I don't know why you say goodbye I say hello
I say high, you say low, you say why, and I say I don't know - Oh
Oh no - You say goodbye, and I say hello
Hello, hello - I don't know why you say goodbye I say hello
Hello, hello - I don't know why you say goodbye I say hello
why, why, why, why, why do you say goodbye, goodbye - wow
Oh no - You say goodbye, and I say hello
Hello, hello - I don't know why you say goodbye I say hello
Hello, hello - I don't know why you say goodbye I say hello
You say yes, I say no, you say stop, and I say go, go, go
Oh no - You say goodbye, and I say hello
Hello, hello - I don't know why you say goodbye I say hello
sponsored links
Hello, hello - I don't know why you say goodbye I say hello
Hello, hello - I don't know why you say goodbye I say Hello - Hello
Hey-la, He-be Hello
Hey-la, He-be Hello
Hey-la, He-be Hello
Hey-la, He-be Hello

Bình luận

banner ads

Thêm vào

Tạo playlist mới

back