Em Không Thể

Ở một cuộc tình mà bạn không thể làm được điều gì khác để thay đổi ngoài việc chấp nhận buông tay để người mình thương yêu ra đi, đó là sự tuyệt vọng...
  • Chia sẻ:

Mã nhúng
Bình luận

Thêm vào

Tạo playlist mới

back